రాజా సాహెబ్ పి.వి.జి.రాజు వారి శత జయంతి ఉత్సవాలు సందర్భంగా బాలస్వేచ్ఛ కార్యక్రమం

పూసపాటి విజయరామ గజపతి రాజు గారి శత జయంతి ఉత్సవాలు సందర్భంగా, ద్వారపూడి గ్రామంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల లో మేము కొన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం. ముందుగా ఉపాధ్యాయులు, ప్రధానోపాధ్యాయులతో చర్చించి పాఠశాల వివరాలను తెలుసుకున్నారు. ఇటీవల హైస్కూల్ గా అప్ గ్రేడ్ అయి, 10వ తరగతి విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేస్తున్న సంగతి తెలిసింది. అనంతరం గ్రూపులుగా విడిపోయి 7, 8వ తరగతి విద్యార్థులతో మాట్లాడి, వారు ఎలా చదువుతున్నారు, వారి సమస్యలు, ప్రణాళికలు తదితర విషయాలను తెలుసుకున్నాము. మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత విద్యార్థులకు ల్యాప్‌టాప్‌లు …

Arduino Day 2023 Experience @ MVGR GLUG

Arduino Day 10th edition celebrations were organized by MVGR GLUG and MVGR Institution Innovation Cell teams on 25th March. The day-long event was filled with interesting activities about Arduino, IoT, and Open Hardware. We started the day with a fun icebreaker activity in which we all introduced ourselves by prefixing our name with names of an electrical or hardware component. …

Freedom Fest 2023

Celebration of free software Freedom Fest is an annual event organised by MVGR GLUG/SLC to encourage and promote the usage of free software and introduce students to Swecha and its works. Freedom Fest 2023 started on 24th February and continued for three days till 26th February. During the three days, we saw a participation of 127 students, 35 volunteers, and …